icon ons dongeland

Stichting
Ons Dongeland

Stichting Ons Dongeland werkt aan natuurvriendelijke projecten voor de inwoners van Dongen.

In de planvorming voor het nieuwe tracé van de N629 hebben de gemeenten Oosterhout en Dongen samen met provincie Noord-Brabant de opgave om de landschappelijke kwaliteit te verbeteren van het gebied rond het nieuwe tracé van de nieuwe weg.

Het gebied kenmerkt zich door de vele particuliere grondeigenaren die de gronden in gebruik hebben voor agrarische of bedrijfsmatige doeleinden, maar ook als bos, natuurgebied of gewoon om te recreëren. Bedacht is om met de eigenaren en gebruikers van het gebied tussen Oosterhout en Dongen in de vorm van co-creatie het gebied een positieve “boost” mee te geven op het gebied van natuur, landschap en recreatie.

stichting ons dongeland

Wat is ons doel?

Stichting ‘Ons Dongeland’ zet zich in om met behulp van aanleg van natuur, Dongen beter beleefbaar te maken door recreatieve verbindingen aan te leggen.

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de kwaliteit van het Dongense landschap door aanleg van natuur en paden. Inwoners van Dongen kunnen hiervan profiteren doordat wij het gebied toegankelijk maken. Inwoners van Dongen kunnen actief deel uitmaken van dit initiatief door op verschillende manieren een bijdrage te leveren.

doelstelling stichting ons dongeland