icon ons dongeland

Nieuws

Bloementuin "Ons Dongeland" weer open

13 juli 2023

In het voorjaar is de bloementuin van “ons Dongeland” evenals vorig jaar weer omgeploegd, geëgaliseerd en ingezaaid met zo’n 30 tal verschillende bloemenzaden. De natuur heeft zijn werk gedaan en van de tuin een kleurrijk geheel gemaakt. Graag nodigen wij iedereen uit een kijkje te komen nemen en ook de komende maanden de gestaag groeiende bloemenpracht te komen bewonderen.

Het is de bedoeling uitsluitend gebruik te maken van de twee slingerpaden die aangebracht zijn in de bloementuin vanaf de ingang bij het Wilhelminakanaal. Route naar de bloementuin: eind Rijense Straatweg rechts aanhouden naar Kanaaldijk Noord naar Rijensebrug, onder de brug op de Kanaaldijk Noord na plm. 400 meter vindt u de ingang.

Wij vragen van onze bezoekers om begrip dat het niet de bedoeling is om de bloemen te plukken zodat ook na uw bezoek andere mensen kunnen genieten van de grote verscheidenheid bloemen. Wij wensen u veel plezier

Komt die nieuwe weg er nu wel of niet?

12 april 2023

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de voor- en nadelen van de nieuwe N629…en niet alleen de laatste tijd; al ruim twintig jaar is de weg regelmatig onderwerp van discussie en verschenen er vele rapporten. Gedurende al die jaren lieten zowel voor- als tegenstanders van zich horen. De nieuwe landelijke politieke ontwikkelingen zullen ongetwijfeld invloed hebben op de manier waarop een en ander zich ontwikkelt. Wanneer de nieuwe weg er komt? Daar hebben wij van ‘Ons Dongeland’ geen invloed op, maar de natuurontwikkeling rond Dongen, waarvoor wij ons inzetten, gaat onverminderd door.

Wat we belangrijk vinden is dat het hele verhaal verteld mag worden, want onvolledige of eenzijdige informatie geeft ongewild voeding aan geruchten. Dat het piept en kraakt in de natuur is inmiddels bij iedereen wel bekend. Als de nieuwe weg er dus toch moet komen, zoals de bedoeling is, dan is het zaak om de natuur zoveel mogelijk te ontzien, of royaal te compenseren. Wij van Stichting ‘Ons Dongeland’ zijn al meer dan 4 jaar bezig om te zien hoe we er, onlangs het verlies van bomen, toch meer natuur in Dongen voor terug kunnen krijgen. Dat doen we in overleg met de gemeente Dongen, met ambtenaren van de provincie, met belanghebbenden in Oosterhout en Oosteind en met medewerkers van natuurorganisaties zoals Brabants Landschap. We zijn dus nog in afwachting van de ontwikkeling van de stikstofperikelen, maar zoals de vlag er nu bij hangt kunnen op bepaalde vragen al antwoorden gegeven worden.

Een vaak gestelde vraag is: Is het echt noodzakelijk dat de nieuwe weg er komt? De verbindingsweg (Heistraat) tussen Dongen en Oosterhout levert al jarenlang de bekende verkeersproblemen op; er passeren ongeveer 22.000 voertuigen per dag over deze tweebaansweg die daar niet meer op berekend is, dus er zal, na 20 jaar overleg en discussie, naar een definitieve oplossing gezocht moeten worden.

En er komen nog meer vragen. Moeten er veel bomen gekapt worden in de Duiventoren? Het antwoord is: in de bossen van de Duiventoren worden voor de aanleg van de weg bijna geen bomen gekapt.. en de ‘Woeste Zee’ blijft zoals hij al jaren is. De doorsteek vanaf de Steenstraat naar het kanaal doorkruist alleen de bomenrij op het bospad, waarna de weg al voor de bossen afbuigt naar de nieuwe brug over het kanaal.

Wordt er voldoende rekening gehouden met zwaardere belasting voor de natuur is ook een belangrijke vraag. Om geluidshinder in het gebied zoveel mogelijk te beperken, wordt het wegdek voorzien van een geluiddempende asfaltlaag. Ook wordt rekening gehouden met de vleermuispopulatie die hinder kan ondervinden van lichtvervuiling. De lantaarnpalen worden voorzien van amberkleurige lampen en worden niet hoger dan 4 meter, zodat ze niet schadelijk zijn voor nachtdieren, waaronder vleermuizen.

Er wordt dus door de uitvoerende instanties serieus, zoals het hoort, rekening gehouden met flora en fauna. Ook voor de marterachtigen zoals de hermelijn en de bunzing komt er een 15 meter brede groene corridor met faunatunnel in het gebied. Verder is het de bedoeling dat er langs het kanaal vanaf Oosterhout richting Tilburg een 16 km lang snelfietspad komt. Om dierenleed in het verkeer te voorkomen, worden er op twee passages wildrasters geplaatst waarlangs een 1 meter hoge scheerheg wordt geplant van rozenbottels, meidoorn, hulst, Gelderse roos enz.

In het Dongense buitengebied (Het Blik) tussen Heistraat en het kanaal gaan jammer genoeg wel bomen verloren, maar de brug komt schuin over het kanaal te liggen om draaiing van de weg zo klein mogelijk te maken en daardoor zoveel mogelijk natuur te sparen. De ongeveer 3 hectare bos die hier moet ruimen voor de N629 moet ruimschoots gecompenseerd worden. De totale compensatie die nu wordt voorgesteld bedraagt ruim 13 hectare, waarvan 8 hectare in ‘Het Blik’. De verwachting is dat die compensatie nog hoger uit gaat vallen in verband met de stikstofproblematiek Dat zou ‘Ons Dongeland’ nog meer mogelijkheden bieden om in Dongen royaal meer natuur en groen te ontwikkelen dan we verliezen. Zo proberen wij van ‘Ons Dongeland’ een ‘negatief denken’ om te buigen naar een ‘positief doen’.

De nieuwe bosbeplanting zal uit inheemse planten bestaan zoals zomereik, linde, ruwe berk, hazelaar, kastanje, ratel, populier enz. en door het nieuwe bos in ‘Het Blik’ komen krokelende zandpaden te liggen zodat niet alleen aan natuurwaarde, maar ook aan landschappelijke ontwikkeling en recreatiemogelijkheden wordt gedacht. Dit zijn de drie kernpunten van Stichting Ons Dongeland.

Wij zetten ons extra in om langs de nieuwe brug een faunastrook te realiseren zodat groot wild zoals reeën en vossen veilig het water kunnen oversteken, want jaarlijks verdrinken er zo’n 50 reeën in het kanaal…en dat willen we graag voorkomen. Daarvoor worden er in de kanaalwanden zogenaamde FUP’s geplaatst, oftewel Fauna Uitstap Plaatsen. Zo wordt voorkomen dat te water geraakte dieren verdrinken

Binnenkort gaan we het perceel van ‘Ons Dongeland’ net als vorig jaar weer met prachtig bloemmengsel inzaaien, en we hopen dat er aan tijd en geld verslindende juridische procedures een eind komt zodat de schop eindelijk in de grond kan. Dan zien we hopelijk geen beren meer op de weg…maar liever mooie bomen langs de nieuwe weg.

 

De storm Ciarán is net voorbij en de herfst heeft ineens zijn intrede gemaakt. Veel blad is van de bomen gewaaid en soms ging de boom zelf ook mee naar benee. Herfst is altijd een mooie tijd. vind ik. Veel oranje, gele kleuren wisselen het groene bladerdek af. Ik ga eens kijken hoe onze bloemenweide er op zijn herfstigs uitziet.

 

De nietsvermoedende voorbij- of doorganger ziet misschien een dorre boel van uitgebloeide bloemstelen op half 11 en denkt vast, dat er eens nodig gemaaid moet worden. Iets dichterbij gekomen blijkt, dat er nog wel wat te beleven valt. Natuurlijk krijgen de zomerbloemen in onze weide de meeste aandacht: die zijn met zijn allen en met een zonnetje erop oogt dat ook nog eens hartstikke feestelijk.

 

 

 

 

 

 

De laatbloeiers verdienen echter ook het podium: die hebben geduldig zitten wachten tot de zomerse feestelijkheden voorbij zijn en komen nu boven het maaiveld uit. Geel, roze in allerlei tinten komen ze tussen de uitgebloeide bloemen door.

 

Niet voor niets houden we de weide zo tot het voorjaar; we geven alle ruimte voor de laatbloeiers en vogels, egels en ander wild krijgt een beschutte plek voor de kou die er nog aan gaat komen. En zeg nou zelf: het is toch mooier om een winters silhouet te zien dan een kaalgemaaide vlakte. Wie nog een bosje bloemen wil plukken voor thuis, ga je gang.

 

Stichting Ons Dongeland heeft deze bloemenweide sinds een aantal jaren ingezaaid en veel mensen genieten er enorm van. Ons doel is om dit terrein te gaan inrichten als locatie, waar de natuur zijn gang kan gaan en waardoor deze als natuurcompensatie voor de aanleg van wegen en bedrijven kan fungeren. We hebben hier regelmatig contact over met de provincie, gemeente Dongen en natuurorganisaties als Brabants Landschap. Deze gesprekken beginnen hun vruchten af te geven; binnenkort kunnen we daarover meer vertellen.

 

Wil je meer weten over onze stichting? We zijn met meer bezig dan alleen de bloemenweide. Ons doel is om meer blijvende natuur te realiseren en dit te combineren met recreatie, zodat ook in dit deel van Dongen, en langs de Donge zelf gewandeld kan worden.

www.onsdongeland.nl

 

Namens Ons Dongeland

Karin van den Akker