icon ons dongeland

Donateurs

Stichting Ons Dongeland heeft sinds 25 november 2023 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen van de Belastingdienst. Dat betekent dat we voldoen aan alle eisen die de Belastingdienst aan Goede Doelen (zoals Stichting Ons Dongeland) stelt.

Vanwege die ANBI-status kunt u doneren met belastingvoordeel. Gebruik daarvoor in Uw aangifte inkomstenbelasting ons RSIN-nummer: 863023095.
Daarnaast is de Stichting Ons Dongeland geen belasting verschuldigd over de verkregen schenkingen en nalatenschappen. Zodoende kan uw gift geheel worden aangewend voor onze doelstelling.

Giften
Een Gift aan Stichting Ons Dongeland mag u vanwege onze ANBI-status aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin U de gift heeft gedaan. Er geldt een drempel en een maximumbedrag voor het totaal aan giften dat u in een kalenderjaar aan goede doelen heeft gedaan. Het drempelbedrag is 1% van uw verzamelinkomen, maar minimaal € 60. Het meerdere van giften aan goede doelen is aftrekbaar tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het saldo van uw inkomen in Box I, II en III, van u en uw fiscale partner, zonder de persoonsgebonden aftrek. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent dit bedrag voor u automatisch uit.

Periodieke giften
Periodieke giften leveren voor U meer belastingvoordeel op. Hiervoor geldt geen drempelbedrag, zodat de gehele gift aftrekbaar is. Voorwaarde is wel dat u (minstens) 5 jaar hetzelfde bedrag aan ons moet schenken en dat dit voornemen schriftelijk wordt vastgelegd. U hoeft daarvoor niet naar de notaris. U kunt hiervoor de voorbeeldovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken.

De periodieke gift eindigt altijd bij Uw overlijden (ook als dat binnen de 5-jaarstermijn zou zijn) en voorts kunt u de gift ook laten eindigen indien U bijv. werkloos wordt, arbeidsongeschikt dan wel wanneer de ANBI-status van Stichting Ons Dongeland zou komen te vervallen. In al deze situaties blijft de integrale giftenaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting in stand, ook al wordt dan niet aan de minimale eis van 5 jaar voldaan.

Belastingvoordeel
Het belastingtarief waartegen U aftrekbare giften kunt verrekenen bedraagt 36,93% (cijfer: 2023). In 2024 wordt dit 36,97%.

Nalatenschap
Ook in Uw testament kunt u geld nalaten aan onze Stichting. Hierover is door Stichting Ons Dongeland geen erfrecht verschuldigd zodat Uw bijdrage geheel ten goede komt aan de realisering van onze doelstellingen. U kunt een en ander regelen door onze Stichting in uw testament op te nemen als legataris (voor een bepaald bedrag of percentage van Uw nalatenschap) dan wel door onze Stichting als (mede-) erfgenaam te benoemen. Een testament dient bij de notaris te worden vastgelegd. Als Goed Doel-instelling zijn wij verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat betekent dat de Stichting nooit aansprakelijk kan worden gesteld als de schulden in een nalatenschap hoger zouden zijn dan de baten.

Meer informatie? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen U graag bij Uw keuze en afwikkeling van alle formaliteiten.

donateur worden

Gecombineerde funds

Donaties
Sponsorgeld
Subsidies

Steun ons

St. Ons Dongeland steunen?
Dat kan op meerdere manieren:

Sponsoring

(periodieke) Schenkingen

Legaten

Fundraising

steun stichting ons dongeland
steun de stichting