icon ons dongeland

Financiën

De stichting heeft uitsluitend een maatschappelijke en natuurlijke doelstelling. Voor de inkomsten die nodig zijn om de grondverwerving en aanleg van natuur en paden te kunnen financieren is de stichting afhankelijk van bijdragen van gemeente en provincie, subsidies, sponsoring en giften.

KLIK HIER voor onze Jaarrrekening 2022.

Van en voor Dongen

De stichting hecht grote waarde aan de betrokkenheid van de Dongenaren. Hierbij streven wij ernaar dat alles wat de stichting doet van en voor Dongen is en blijft.

van en voor dongen