icon ons dongeland

Wat doen wij?

Stichting ‘Ons Dongeland’ is een burgerinitiatief, waarmee blijvend groen gecreëerd wordt. Doordat het een burgerinitiatief is, is er minder sprake van politiek en wet- en regelgeving, wordt veel bureaucratie vermeden en zijn er kortere lijnen, ook richting de gemeenschap te realiseren.
De stichting is op 1 januari 2022 van start gegaan en wil uiterlijk medio 2027 het Klompenpad van zo’n 4,5 km hebben gerealiseerd.

Het klompenpad

Het pad zorgt voor een wandelverbinding van het Wilhelminakanaal via bospercelen en landerijen en de Groenstraat naar de watertoren tot aan de Onkelsloot om daar aan te sluiten op de huidige Ecologische Verbindingszone. Niet langs bestaande wegen maar dwars door het land. Dit zorgt voor een hele andere belevenis. Met de aanleg van deze route wordt ook meteen meer natuur aangelegd zodat o.a. de patrijs zich weer helemaal thuis voelt in het gebied.

De Donge

Een tweede initiatief betreft de Donge. Dit project is minder uitgewerkt, maar heeft ook zeker onze aandacht, want de Donge heeft naam gegeven aan onze gemeente en gezorgd voor een rijk en dynamisch verleden. Het is van historische betekenis voor het welzijn en werkzame leven van ons Dongenaren. Volgens ons stroomt het Dongens DNA al eeuwenlang door ons dorp. Nu stroomt het riviertje ontoegankelijk en verscholen stilletjes door onze gemeente. De stichting vindt dat veel beter kan en moet veranderen. We zetten ons in om de Dongen meer zichtbaar te maken en recreatieve mogelijkheden te ontwikkelen. Onder meer door zandstrandjes aan te leggen ter hoogte van Glorieux en Volckaert. Deze ruimte kan ook dienen voor retentie van het water bij wateroverlast en als waterbuffer tegen verdroging.

Inrichting

Er wordt hiermee gebied gecreëerd (Ons Dongeland) waarmee voor alle Dongenaren een omgeving ontstaat waar men kan genieten van de natuur en kan recreëren. Mogelijke onderdelen voor invulling van dit gebied:

Natuurlijke elementen

Recreatieve elementen